FAA OnLiNe

Monday, July 25, 2005

Sona of political payback?

Sona of political payback?
whoever heard of PGMA's Sona would say... Ooops... that sounded like a political campaign... yeah sure it did sound that way. promises of federalism and charter change sounded like dole outs for politicians who stood out for PGMA. well, what else is new? even if we change the system if the people are still the same, we cannot expect any good changes...so much for the Philippines

Thursday, July 21, 2005

Sana nga totoo ang mga sasabihin ni Pangulong Arroyo ngayong araw. Kung may nanawagan ng kanyang pagbaba sa puwesto, maaring iyon ay dahil sa may mga taong hindi masaya sa kanyang pamamahala.Ang mga panawagan ding ito ay nagpapahiwatig na sadyang di pa naghihilom ang mga sugat pulitikal na bunga ng pagpapababa kay erap...Ang kailangan ng Pangulo ay hindi magarang baro o makabagbag-damdaming talumpati, kundi tapat na loob at malinis na konsensya....